ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Covid 19

Cé go bhfuil an fhoireann ag obair go cianda faoi láthair, tá an Oifig ag feidhmiú mar is gnách le linn na Paindéime. Is féidir glaoch orainn ag 091-504006 nó ríomhphost a sheoladh chugainn ag eolas@coimisineir.ie nó go deimhin an fhoirm gearán ar líne ar an suíomh seo a líonadh.

Fan sa bhaile. Bí sábháilte. Coinnigí a chéile slán.

Ilikecake Ltd