Treoirlínte maidir le hullmhú Scéimeanna

Chun cuidiú le comhlachtaí poiblí agus iad i mbun scéim teanga a ullmhú, tá treoirlínte reachtúla réitithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Riachtanais maidir le hullmhú Scéime Teanga

Is féidir cóip de threoirlínte reachtúla na Roinne a íoslódáil anseo.