Cearta Teanga

Aithnítear cearta teanga i mBunreacht na hÉireann agus in Acht na dTeangacha Oifigiúla.