Tuarascálacha Eile

Ceadaítear don Choimisinéir Teanga faoi fho-alt 26(5) agus faoi alt 29 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 tuarascálacha ar leith a fhoilsiú. Tá fáil anseo ar chóipeanna de na tuarascálacha speisialta sin atá foilsithe go dáta.