Logainmneacha

Foráiltear le hAlt 32 den Acht gur féidir leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta orduithe logainmneacha a eisiúint ag dearbhú an leagain Ghaeilge de logainmneacha. 

I gcás go bhfuil Ordú Logainmneacha i bhfeidhm, tá dualgas ar chomhlacht poiblí faoi na Rialacháin atá déanta faoi Alt 9(1) den Acht an leagan oifigiúil den logainm a shonraítear san Ordú sin a úsáid, tar éis dátaí áirithe, sna cásanna seo a leanas:

Logainmneacha Gaeltachta

Is gá úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge den logainm Gaeltachta mar atá sé san Ordú Logainmneacha sna cásanna seo a leanas:

Tá tuilleadh eolais faoi logainmneacha ar fáil ar www.logainm.ie