Dréachtscéimeanna 4

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an ceathrú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.